Krampen

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor deze problematiek: intolerantie aan koemelk, allergie, familiaal erfelijke factoren, stress bij de baby na zware bevalling of in leefsituatie, de werking van het verteringssysteem kan in aanvang nog wat onrijp zijn, er kan een overactiviteit zijn van het maag-darmsysteem door een irritatie of overprikkeling van het zenuwstelsel dat de werking van het verteringssysteem reguleert. Deze overprikkeling kan ontstaan op basis van bewegingsbeperkingen of functieverlies in het bewegingsapparaat of weke delen zoals de wervelzuil, het diafragma, …. Voor de goede werking en regulering van het verteringssysteem zijn verschillende neurologische (zenuwbanen, zenuwkernen van de hersenzenuwen, schakelmechanismes ter hoogte van het ruggenmerg en de zijhoorn) structuren van belang dit zowel centraal, als ter hoogte van de wervelzuil als in de orgaanwand zelf. Disfuncties (bewegingsbeperkingen) binnen het bewegingsapparaat ter hoogte van deze regio's die een rol spelen in de regulatie van het verteringsproces kunnen dit proces negatief beïnvloeden. De osteopaat zal er dan ook voor zorgen dat deze structuren niet meer overprikkeld worden door verschillende minder beweeglijke regio's te behandelen.

Meer weten? Neem contact op of maak een afspraak.