Veel gestelde vragen

faq1

Hoe verloopt een osteopathie sessie?

De sessie begint altijd met een intake gesprek om alle nodige informatie van de patiënt te verzamelen. Hierna vindt een functioneel en structureel onderzoek plaats. Waarschijnlijk wordt u gevraagd om u hiervoor te ontkleden, op het ondergoed na. Laat weten of u zich hierbij niet comfortabel voelt en breng  eventueel een sportbroek mee. U mag een vriend of partner meebrengen naar het consult als dat voor u comfortabel voelt. U krijgt uitleg wat de gevonden afwijkingen zijn en hoe die uw klachten kunnen verklaren.

faq2

Hoe werkt de terugbetaling voor een osteopathiesessie?

De kostprijs voor een eerste consult (60 min.) bedraagt € 60,00. Dit consult bevat een intake gesprek, een uitgebreid onderzoek en behandeling.
Vervolgconsulten (ongeveer 45 min.) bedragen € 55,00
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling. Raadpleeg uw zorgverzekering voor actuele vergoedingen. (Tot op heden meestal 10 euro per consultatie) Indien u een uitgebreide verzekering hebt, kan u daar misschien ook aanspraak op doen.
De behandelingen dienen aan het eind van ieder consult contant te worden voldaan. Het document dat u meekrijgt bij afrekening, kunt u indienen bij uw zorgverzekering.

faq3

Is er voor een behandeling een verwijzing van de arts vereist?

U heeft voor een osteopathiebehandeling geen verwijzing nodig van de huisarts.
Wilt u er rekening mee houden dat afspraken 24 uur voor de behandeling geannuleerd of gewijzigd dienen te worden. Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, zal in rekening worden gebracht.

faq4

Wordt er gemanipuleerd of gekraakt tijdens een sessie osteopathie?

Veelal worden bij osteopathie zachte technieken gebruikt. Indien effectieve blokkades in de gewrichten worden opgespoord, worden eerst de oorzaak-gevolg-ketens aangepakt. Als er aan het einde van de behandeling nog een restrictie overblijft, er geen verhoogde risicofactoren zijn bij de patiënt en de patiënt staat ervoor open, is het mogelijk dat er alsnog een manipulatie word uitgevoerd. Indien ‘kraken’ niet tot de bruikbare technieken hoort, zijn er genoeg andere technieken in het gamma van een osteopaat om het beoogde resultaat alsnog te verkrijgen.