Leerproblemen

Problemen tijdens de zwangerschap, tijdens en na de geboorte, ongevallen, infecties, erfelijke factoren … kunnen de vitaliteit en de ontwikkeling van een kind ernstig beïnvloeden. Een ontwikkelingsstoornis kan leiden tot allerlei schoolse problemen waaronder dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, gedragsproblemen, ….

Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat zijn oorsprong kan vinden in veel verschillende oorzaken en is zelden een alleenstaand probleem. Het leerprobleem gaat dan ook dikwijls gepaard met een aantal secundaire klachten zoals slaapproblemen, emotionele problemen, frustratie, psychosomatische klachten welke dikwijls gerelateerd kunnen worden aan een globale overbelasting ten gevolge van de kernstoornis nl. de leerstoornis.

Niet alle leerproblemen kunnen verholpen worden door een kinderosteopaat maar osteopathie is dikwijls een goede katalysator en maakt mogelijkheden vrij die andere begeleidingen (logopedie, psychomotoriek, speltherapie, …) beter laat renderen. Daarnaast is het dikwijls een enorme ondersteuning voor de fysieke klachten die het kind met leerproblemen ondervindt. Dit maakt dat het kind beter gaat functioneren met de middelen die het ter beschikking heeft in zijn systeem en dus efficiënter zal gaan handelen en minder belasting zal ervaren.

Je kan hier terecht met o.a. concentratieproblemen, leerachterstand, dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, onrustige kinderen, AD(H)D en autisme.

Meer weten? Neem contact op of maak een afspraak.